Кіру
Логин
Пароль

Форумның соңғы жазбалары
Гос экзамен по истории
Здраввствуйте! В какой форме будет проходить гос экзамен по истории Казахстана? Где можно взять вопросы?...
Экзамены
Здравствуйте, интересует вопрос на счет экзаменов. Учусь на 1 курсе и все вновинку. Экзамены будут контактные?...
Когда экзамен по Истории?
Здравствуйте, скажите пожалуйста, когда будет госэкзамен по Истории Казахстана? Я из другого города. На какое время приезжать? надо ли вообще приезжат...
Практика ДВО
Здравствуйте, Ольга. Если вы работаете по специальности, для практики нужно: 1. Справка с места работы 2. Характери...
Практика ДВО
Здравствуйте! Подскажите какие сведения необходимо предоставить на кафедру для прохождения учебной практики по специальности дошкольное высшее образов...

 
Хабарландырулар
Инженер-программист отдела дистанционных технологий
    

Құрметті қашықтықтан оқыту технологиялармен оқитын күндізгі бөлім білім алушылары, «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәнінен қарыздары барларға, 17.01.2020 ж. 11.50 сағ 30-шы Гвардиялық Дивизия, 36 мекен-жайы бойынша орналасқан ШҚМУ Жоғары колледжі оқу ғимаратында пәннен мемлекеттік емтихан болады. Емтиханға қатысу үшін деканатқа 16.01.2020ж. (қоса) хабарласыңыз
Декенаттар нөмірлері

Зам.декана по учебной работе факультета экономики и права
    

ШҰҒЫЛ!Құрметті экономика және құқық факультеті ЖО, ОКБ, ОБ негізінде оқитын студенттер! Оқу жоспарындағы пәндер арасындағы айырмашылықты жою керектігін еске саламыз. Академиялық қарызды жоюға өтініш жазу үшін ШҰҒЫЛ ТҮРДЕ деканатқа келулеріңізді сұраймыз.

Экономика және құқық факультетінің деканаты

Инженер-программист отдела дистанционных технологий
    

Құрметті академиялық қарызы бар бітіруші курс қашықтықтан оқыту технологиялар қолдануымен күндізгі оқу бөлімінде оқитын білім алушылар, шұғыл түрде деканатқа хабарласыңыз

Декенат нөмірлері

Инженер-программист отдела дистанционных технологий
    

Құрметті қашықтықтан оқыту технологияларын қолдануымен оқитын білім күндізгі оқу бөлімінің алушылары, 16.01.2020ж. дейін FX бойынша академиялық қарызды жоюға өтініш қабылдайды, келесі тармақтарға сәйкес ШҚМУ 032-18 (С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-да білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы)

5.29 Емтиханда "ҒХ" сәйкес "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған жағдайда білім алушы емтиханды сол академиялық кезеңде оқу пәні бағдарламасын қайта өтпей, ақылы негізде қайта тапсыруға мүмкіндігі бар. Бұл ретте, егер білім алушы "ҒХ" сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" деген баға алса, онда ол оқу пәні бағдарламасын қайта өтпей екінші қайта тапсыруға құқылы.
5.30 Жалпы, бір пән бойынша емтихан тапсырудың / қайта тапсырудың жиынтық саны үш реттен аспауы тиіс. Егер білім алушы үшінші рет "қанағаттанарлықсыз" ("ҒХ" немесе "Ғ") бағасын алса, ол академиялық үлгермегені үшін ЖОО-дан шығарылады. Бұл ретте білім алушыға университет ректоры қол қойған және мөрмен бекітілген транскрипт жазылады. Транскриптке емтихандарда алған бағалары, "ҒХ" және "Ғ"қоса алғанда, білім алушы оқыған барлық оқу пәндері және (немесе) модульдер міндетті түрде жазылады.
5.31 "Қазақстанның қазіргі тарихы" пәні бойынша "ҒХ" бағасын алған жағдайда емтиханды қайта тапсыруға жол берілмейді (мемлекеттік емтихан).
5.32 Білім алушы келесі каникул кезінде "ҒХ" бағасы алынған оқу пәні бойынша білім беру бағдарламасына (ББ) оқуға қайта қалпына келтіруге құқылы.
Білім алушы қалпына келтірілетін / ауыстырылатын ББ-да осы пәннің болмауы талабы ЖБП циклінің пәндеріне қолданылмайды. ЖБП циклінің пәні бойынша үшінші рет "қанағаттанарлықсыз" ("ҒХ" немесе "Ғ") бағасын алған жағдайда білім алушы осы пәннің бар-жоғына қарамастан басқа ББ-ға ауысуға немесе сол ББ-да қалуға құқылы.
5.33 "ҒХ" сәйкес бағадан қайта тапсыру емтихандық сессия аяқталғаннан кейін, демалыс кезеңінде, кезекті академиялық кезең басталғанға дейін арнайы құрастырылған кесте бойынша жүргізіледі. Басқа мерзімдерге қайта тапсыруға жол берілмейді.
5.34 "ҒХ" сәйкес баға алған кезде қайта тапсыруға рұқсат беру жоғары оқу орны ректорының белгіленген үлгідегі білім алушының өтініші негізінде шығарылған, факультет деканы, ТБ бастығы, АСжББББД директоры, бухгалтер, ОӘЖ жөніндегі проректор қол қойған бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады. Білім алушының өтінішіне емтиханды қайта тапсырғаны үшін ақы төленгені туралы түбіртектің көшірмесі қоса беріледі.
Баға шкаласы
Қосымша ақпарат алу үшін деканатқа хабарласыңыз

Инженер-программист отдела дистанционных технологий
    

Құрметті күндізгі қашықтықтан оқитын білім алушылар!

2019-2020 оқу жылының бірінші семестріне арналған тапсырмаларға қол жеткізу 2020 жылдың 5 қаңтарында 23.55 сағатта жабылады.

Инженер-программист отдела дистанционных технологий
    

График 
п
роведения ГОСЭКЗАМЕНА по Современной истории Казахстана
(РАЗНИЦА, ЛИКВИДАЦИЯ)
студентов очной формы обучения с применением ДОТ
1 полугодие 2019-2020 учебного года

Специальность Форма
обучения
Курс Форма
контроля
Дата Время,
аудитория
Физическая культура и спорт каз 5 письменный 06.01.2020 Корпус 1
257 ауд.
09.50
Казахский язык и литература каз 4 письменный 06.01.2020 Корпус 1
257 ауд.
09.50
Педагогика и методика начального обучения, на базе ТиПО
Физическая культура и спорта на базе ТиПО
Социальная педагогика и психология на базе ТиПО
Казахский язык и литература на базе ТиПО
Юриспруденция на базе ТиПО
Финансы на базе ТиПО
каз 3 письменный 06.01.2020 Корпус 1
257 ауд.
09.50
Педагогика и методика начального обучения на базе ТиПО
Психология на базе ТиПО
Дошкольное обучения и воспитания на базе ТиПО
Физическая культура и спорт на базе ТиПО
Педагогика и психология на базе ТиПО
Иностранный язык: два иностранных языка на базе ТиПО
Казахский язык и литература на базе ТиПО
Финансы на базе ТиПО
Учет и аудит на базе ТиПО
Экономика на базе ТиПО
Юриспруденция на базе ТиПО
каз 2 письменный 06.01.2020 Корпус 1
305 ауд.
09.50
Физическая культура и спорт
Начальная военная подготовка
Педагогика и методика начального обучения
каз 2 письменный 06.01.2020 Корпус 1
257 ауд.
09.50
Финансы
Юриспруденция
рус 5 письменный 06.01.2020 Корпус 1
257 ауд.
13.40
Педагогика и методика начального обучения на базе ТиПО
Психология на базе ТиПО
Физическая культура и спорт на базе ТиПО
Педагогика и психология на базе ТиПО
Дошкольное обучение и воспитание на базе ТиПО
Юриспруденция на базе ТиПО
Экономика на базе ТиПО
рус 3 письменный 06.01.2020 Корпус 1
257 ауд.
13.40
Педагогика и методика начального обучения на базе ТиПО
Психология на базе ТиПО
Дошкольное обучение и воспитание на базе ТиПО
Физическая культура и спорт на базе ТиПО
Дефектология на базе ТиПО
Иностранный язык: два иностранных языка на базе ТиПО
Русский язык и литература в школах нерусским языком обучения на базе ТиПО
Юриспруденция на базе ТиПО
Экономика на базе ТиПО
рус 2 письменный 06.01.2020 Корпус 1
257 ауд.
13.40
Физическая культура и спорт
Начальная военная подготовка
рус 2 письменный 06.01.2020 Корпус 1
257 ауд.
13.40
Зам.декана по учебной работе факультета экономики и права
    

Құрметті "Қаржы ТжКБ  2017ж.", "Қаржы ОБ 2015ж.", "Есеп және аудит ЖКБ 2018ж." мамандықтарының білім алушылары!

2020 жылдың 20 қаңтарынан 20 наурызына дейін оқу жоспарына сәйкес өндірістік тәжірибе қарастырылған. Тәжірибе базалары бойынша мәліметтер қажет. Осы байланыс телефоны 25-24-65 арқылы Қаржы және есеп кафедрасымен хабарласуларыңызды сұраймыз.

Инженер-программист отдела дистанционных технологий
    

Құрметті қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқитын білім алушылар!

"Қазақстанның қазіргі тарихы" пәні бойынша мемлекеттік емтихан өткізу кестесімен танысыңыз, емтиханға жіберуге рұқсат алу үшін рейтингтік тапсырмаларды орындауды 2019 жылдың 15 желтоқсанына дейін аяқтау қажет.

Мамандық/қабылдау жылы
Курс Бөлімі Бақылау формасы
Күні Уақыты/
аудитория
1. Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу, ТжКБ, 2019
2. Музыкалық білім беру, ТжКБ, 2019
1 қаз жазбаша 23.12.2019 корпус 1
08.55
252 ауд.
1. Педагогика және психология, ТжКБ, 2019
2. Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі, ТжКБ, 2019
3. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану, ТжКБ, 2019
4. Әлеуметтік жұмыс, ТжКБ, 2019
5. Дефектология, ТжКБ, 2019
6. Бастапқы әскери дайындық, ТжКБ, 2019
1 қаз жазбаша 23.12.2019 корпус 1
13.40
252 ауд.
1. Дене шынықтыру және спорт, ТжКБ, 2019
2. Менеджмент, ТжКБ, 2019
3. Мемлекеттік және жергілікті басқару, ТжКБ, 2019
4. Қаржы, ТжКБ, 2019
5. Есеп және аудит, ТжКБ, 2019
6. Туризм, ТжКБ, 2019
7. Шет тілі: екі шет тілі, ТжКБ, 2019
8. Аударма ісі, ТжКБ, 2019
1 қаз жазбаша 27.12.2019 корпус 1
08.55
139 ауд.
1. Математика, ТжКБ, 2019
2. Математика-Физика, ТжКБ, 2019
3. Ақпараттық жүйелер, ТжКБ, 2019
4. Қайта өңдеу өндірісінің технологиясы, ТжКБ, 2019
5. Физика-Информатика, ТжКБ, 2019
6. Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау, ТжКБ, 2019
7. Қазақ тілі және әдебиеті, ТжКБ, 2019
1 қаз жазбаша 27.12.2019 корпус 1
13.40
207 ауд.
Құқықтану, ТжКБ, 2019 1 қаз жазбаша 26.12.2019 корпус 1
08.55
208 ауд.
1. Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу, ТжКБ, 2019
2. Педагогика және психология, ТжКБ, 2019
3. Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі, ТжКБ, 2019
4. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану, ТжКБ, 2019
5. Әлеуметтік жұмыс, ТжКБ, 2019
6. Дефектология, ТжКБ, 2019
7. Дене шынықтыру және спорт, ТжКБ, 2019
8. Музыкалық білім беру, ТжКБ, 2019
9. Орыс тілі және әдебиеті, ТжКБ, 2019
10. Шет тілі: екі шет тілі, ТжКБ, 2019
1 орыс жазбаша 27.12.2019 корпус 1
08.55
252 ауд.
1. Құқықтану, ТжКБ, 2019
2. Қаржы, ТжКБ, 2019
3. Есеп және аудит, ТжКБ, 2019
4. Туризм, ТжКБ, 2019
5. Ақапараттық жүйелер, ТжКБ, 2019
6. Қайта өңдеу өндірісінің технологиясы, ТжКБ, 2019
7. Химия, ТжКБ, 2019
8. Аңшылық және аң шаруашылығы, ТжКБ, 2019
9. Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау, ТжКБ, 2019
10. Кәсіптік білім беру, ТжКБ, 2019
1 орыс жазбаша 27.12.2019 корпус 1
13.40
252 ауд.
Инженер-программист отдела дистанционных технологий
    

Құрметті қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша білім алушылар!

Сіздерге 2019 жылдың 15 желтоқсанына дейін оқу ақысының 50%-ын төлеу керек. Оқу ақысын төлемеген студенттерге қашықтықтан оқыту порталында емтихан тапсырмаларын орындауға мүмкіндік жабылады.

Инженер-программист отдела дистанционных технологий
    

Құрметті қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқитын студенттер!


Қашықтықтан оқыту порталының барлық пайдаланушыларына өз суретін мына талаптарға сәйкес пайдаланушыларды аутентификациялау үшін 11.12.2019 ж. дейін шұғыл түрде порталға жүктеңіз. Фотосуретке қойылатын талаптар

Заведующий кафедрой гражданского права и гражданского процесса
    

«Құқықтану» мамандығы азаматтық-құқықтық мамандануының ЖКБ негізіндегі 2 курс, ТжКБ негізіндегі 3 курс,  ОБ негізіндегі 5 курстың студенттері оқу үрдісінің кестесі бойынша сіздерде 2020 жылдың 20 қаңтарынан 2020 жылдың 20 наурызы аралыңында өндірістік іс-тәжірибе жоспарланған.

  Іс-тәжірибені ұйымдастыру мақсатында 2019 жылдың 30 қарашасына дейін мамандық бойынша жұмыс істейтін студенттерге жұмыс орнынан анықтама және мінездеме азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу кафедрасына  (бас корпус, 212 ауд.) әкелулеріңізді сұраймыз.

Заместитель декана факультета культуры и спорта
    

Құрметті психология, педагогики және мәдениет факультетінің 3 курс күндізгі ҚОТ негізіндегі білім алушылар! Шұғыл түрде 5.11.2019 ж. дейін кафедраға немесе деканатқа 3*4 фотосуреттеріңізді ОЖСБ-ға (ВОУД) өткізіңіздер.

Декан факультета естественных наук и технологий
    

Құрметті бітіруші курс білім алушылары!

Төменде тапсырылмаған қарыздары бар білім алушылардің тізімі бекітілген. Егер Сіз бұл тізімде болсаңыз, шұғыл түрде қарыздарыңызды жоюға кірісіңіздер. Толық ақпаратты деканаттан (226166) немесе «PARASAT» CҚКО (540884) біле аласыздар.

Жаратылыстану ғылымдары және технологиялар факультеті
Тізім

Инженер-программист отдела дистанционных технологий
    

ХАБАРЛАНДЫРУ!!!

Құрметті бітіруші барлық оқу түрінің студенттері,   2019-2020 оқу жылында  академиялық қарыздарды жою мақсатында өтініш беріңіздер (уақыты: 2019 жылдың 1 қарашасына дейін) Егер академиялық қарыздарыңыз уақытында жойылмаған болса, мемлекеттік емтиханға кіре алмайсыздар. Толығырақ ақпаратты  «PARASAT» студенттерге қызмет көрсету орталығынан немесе деканаттан біле аласыздар.

«PARASAT» CҚКО

Заместитель декана факультета культуры и спорта
    

Кұрметті жалпы университеттік барлық педагогикалық білім бағдарламасы бойынша қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы күндізгі оқу түрінде оқитын білім алушылары!

Оқу жоспарына сәйкес, 2019 жылда сіздерде психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибеден өту басталады. Сондықтан, мамандық бойынша жұмыс істейтін студенттер 25 қарашаға дейін, 250 кабинет, №1 оқу ғимараты психология және коррекциялық педагогика кафедрасына жұмыс орнынан анықтама мен мінездеме тапсыру қажет.

Іс-тәжірибеден өту кестесі:
Жоғары білім негізінде
ТжКБ негізінде
Орта білім негізінде
Сырттай

Заведующий кафедрой гражданского права и гражданского процесса
    

Кұрметті «Құқықтану» ББ қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы күндізгі оқу түрінде ЖБ негізінде оқитын 1курс білім алушылары!

Оқу жоспарына сәйкес, 2019 жылдың 18 қазанынан сіздерде оқу және өндірісітік іс-тәжірибеден өту басталады. Сондықтан, мамандық бойынша жұмыс істейтін студенттер 25 қарашаға дейін, 212 аудитория, азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу кафедрасына жұмыс орнынан анықтама мен мінездеме тапсыру қажет.
Әйтпесе, сіз бөлу туралы бұйрық бойынша іс-тәжірибе базаларына тәжірибеге жібересіз. Бұйрық іс-тәжірибе басталғанға дейін бір ай бұрын шығарылады.
Тәжірибе жетекшісі Садуакасова Л.К. хабарласыныздар тел 87055098102.

Инженер-программист отдела дистанционных технологий
    

Кұрметті «Құқықтану» ББ қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы күндізгі оқу түрінде ЖБ негізінде оқитын 1курс білім алушылары!

Оқу жоспарына сәйкес, 2019 жылдың 18 қазанынан сіздерде оқу және өндірісітік іс-тәжірибеден өту басталады. Сондықтан, мамандық бойынша жұмыс істейтін студенттер 25 қарашаға дейін, 209 аудитория, қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу кафедрасына жұмыс орнынан анықтама мен мінездеме тапсыру қажет.
Әйтпесе, сіз бөлу туралы бұйрық бойынша іс-тәжірибе базаларына тәжірибеге жібересіз. Бұйрық іс-тәжірибе басталғанға дейін бір ай бұрын шығарылады.
Тәжірибе жетекшісі Каленова А.А. хабарласыныздар тел 87771538228

Зам.декана по учебной работе факультета экономики и права
    

Құрметті экономика және құқық факультетінің студенттері!

Оқу ақысын төлеулеріңізді сұраймыз.
Мекен-жайы: Крылов көшесі - 72, №9 оқу ғимараты, кабинеттер: 409, 410.
Байланыс телефоны:25-24-44.

 Экономика және құқық факультетінің деканаты

Зам.декана по учебной работе факультета экономики и права
    

Құрметті экономика және құқық факультетінің студенттері!

Құрметті Экономика және құқық факультетіне қайта қабылданатын студенттер. Оқу жоспарындағы пәндер арасындағы айырмашылықты жою керектігін еске саламыз. «Парасат» студенттерге қызмет көрсету орталығында өтініштеріңізді уақытында алып, оларды СҚО-на уақытында яғни  емтихан сессиясына дейін өткізулеріңізді сұраймыз.

Экономика және құқық факультетінің деканаты

Зам.декана по учебной работе факультета экономики и права
    

Құрметті экономика және құқық факультетінің студенттері!

Шұғыл! Академиялық қарызды жою үшін өтініштер қабылданады, деканатқа келіп өтініш жазуларыңызды сұраймыз.
Барлық сұрақтар бойынша: Экономика және құқық факультетінің деканаты келіп хабарласуларыңызға болады.
Мекен-жайы: Крылов көшесі - 72, №9 оқу ғимараты, кабинеттер: 409, 410.
Байланыс телефоны:25-24-44.

Экономика және құқық факультетінің деканаты