Объявления сайта

Планы курсов повышения квалификации

by Алмас Әсет -


Оқытушының АТӘ

Кафедра

Бағдарламаның атауы

Сағат саны

1

Туганбаев Берик Кабулович

АӘД және музыка

Бастапқы әскери және технологиялық даярлығын оқыту әдістемесі және инновациялық тәсілдері

 

80

2

Әлімхан А.А

Қазақ, орыс филологиясы және журналистика

Қазақ жазуының тарихы және латыннегізді ұлттық жазудың орфографиялық мәселелері

72

3

Калижанова У.С.

Физика

CLIL технологиясын физиканы немесе жаратылыстану пәндерін оқытуда қолдану

72/135

4

Кубентаева С.Н.

Компьютерлік үлгілеу және ақпараттық  технологиялар

Внеклассная работа по информатике

72

5

Орсаева Р.А.

Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың өзекті мәселелері

72

6

Орсаева Р.А.

Қылмыстық құқық және қылмыстық процесс

Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы

72

7

Сарбасова Қ.К.,

Толыкбаева М.Б.

Компьютерлік үлгілеу және ақпараттық  технологиялар

Arduino платформасындағы робототехника

135

8

Шаихова Б.К.           

Тантыбаева Б.С.

Химия

Общая и неорганическая химия

135

9

Тантыбаева Б.С.

Химия

Жалпы және бейорганикалық химиядан есеп шығару әдістемесі

72

10

Айтмұқашева А.А.

Қазақ, орыс филологиясы және журналистика

Қазақ тілін оқыту әдістемесі

72

11

Сарсембаева Г.А.           

Рухани жанғыру және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар

Демографические процессы современного Казахстана

72

12

Сунцов В. В.

АӘД және музыка

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ГОСО»

72

13

Берикполова Г.О.

Психология және коррекцялық педагогика

Soft skills – педагогтардың тиімділігі және нәтижелігі

40

14

Садыкова Ж.С.

АӘД және музыка

Повышение уровня профессионального мастерства в  условиях дистанционного обучения для педагогов колледжей, ДМШ, ДШИ

135

15

Косынцева А.В.

Педагогического образования и менеджмента

Инновационные подходы в обучении

135

16

Косынцева А.В.

Педагогического образования и менеджмента

Педагогическое мастерство

72

17

Будникова Н.Н.

Казахской, русской  филологии и  журналистики

Преподавание русского языка в контексте обновленного содержания образования

135

18

Чжан Е.Е.

Английского языка и переводческого дела

Training English for MA Program

72ХАБАРЛАНДЫРУ

by Асемгуль Кудайбергенева -

ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті бітіруші студенттері – «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәнінен академиялық қарыздарды жою мақсатында өтініш жазған және оқу жоспарындағы айырмашылықты тапсырмаған студенттер үшін, сәуір айының 14-16 аралығында бекітілген кестеге сай мемлекеттік емтихан өтетінін хабарлаймыз. Мемлекеттік емтиханға кіру үшін 1,2 рейтинг қорытындысы 50% балдан жоғары болу керек.

Сұрақтар туындаған жағдайда факультет деканатына немесе келесі контактілер бойынша хабарласуға болады.

Жаратылыстану ғылымдары және технологиялар факульттеті - Ахметкалиева Алия Жайырбековна. 87773477696

Тарих, филология және халықаралық қатынастар факульттеті - Роман Мейіржан Нурхасымұлы 87472424241

Экономика және құқық факульттеті - Касымбекова Айдана Боленкановна 87775194527

Психология, педагогика және мәдениет факульттеті - Курметова Балхан Курметовна 87088296774

«Parasat» СҚҚО бастығы Мустафина Мергуль Оралбековна 87778587721

«Parasat» СҚҚО

Жұмыс тел: 540-884

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые выпускники! Доводим до вашего сведения , что в период с 14 по 16 апреля будет проводится государственный экзамен по дисциплине «Современная история Казахстана». Участвуют подавшие заявку на ликвидацию академической задолженности и не сдавшие разницу в рабочих учебных планах. К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, набравшие более 50 % по 1,2 рейтингу.

По возникшим вопросом обращаться в деканат или по следующим контактам

Факультет естественных наук и технологий - Ахметкалиева Алия Жайырбековна. 87773477696

Факультет истории, филологии и международных отношений - Роман Мейіржан Нурхасымұлы 87472424241

Факультет экономики и права - Касымбекова Айдана Боленкановна 87775194527

Факультет психологии, педагогики и культуры - Курметова Балхан Курметовна 87088296774

Начальник ЦОС «Parasat» Мустафина Мергуль Оралбековна 87778587721

ЦОС «Parasat»

Рабочий тел: 540-884

Семинар для студентов выпускных курсов по подготовке дипломных работ и сертификации

by Зауре Сарынова -

Бітіруші курс студентеріне диплом жұмысын дайындау және сертификаттау бойынша семинар

Семинар для студентов выпускных курсов по подготовке дипломных работ и сертификации

18.03.2021
1
2

Older topics...