Объявления сайта

ХАБАРЛАНДЫРУ

by Асемгуль Кудайбергенева -

ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті бітіруші студенттері – «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәнінен академиялық қарыздарды жою мақсатында өтініш жазған және оқу жоспарындағы айырмашылықты тапсырмаған студенттер үшін, сәуір айының 14-16 аралығында бекітілген кестеге сай мемлекеттік емтихан өтетінін хабарлаймыз. Мемлекеттік емтиханға кіру үшін 1,2 рейтинг қорытындысы 50% балдан жоғары болу керек.

Сұрақтар туындаған жағдайда факультет деканатына немесе келесі контактілер бойынша хабарласуға болады.

Жаратылыстану ғылымдары және технологиялар факульттеті - Ахметкалиева Алия Жайырбековна. 87773477696

Тарих, филология және халықаралық қатынастар факульттеті - Роман Мейіржан Нурхасымұлы 87472424241

Экономика және құқық факульттеті - Касымбекова Айдана Боленкановна 87775194527

Психология, педагогика және мәдениет факульттеті - Курметова Балхан Курметовна 87088296774

«Parasat» СҚҚО бастығы Мустафина Мергуль Оралбековна 87778587721

«Parasat» СҚҚО

Жұмыс тел: 540-884

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые выпускники! Доводим до вашего сведения , что в период с 14 по 16 апреля будет проводится государственный экзамен по дисциплине «Современная история Казахстана». Участвуют подавшие заявку на ликвидацию академической задолженности и не сдавшие разницу в рабочих учебных планах. К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, набравшие более 50 % по 1,2 рейтингу.

По возникшим вопросом обращаться в деканат или по следующим контактам

Факультет естественных наук и технологий - Ахметкалиева Алия Жайырбековна. 87773477696

Факультет истории, филологии и международных отношений - Роман Мейіржан Нурхасымұлы 87472424241

Факультет экономики и права - Касымбекова Айдана Боленкановна 87775194527

Факультет психологии, педагогики и культуры - Курметова Балхан Курметовна 87088296774

Начальник ЦОС «Parasat» Мустафина Мергуль Оралбековна 87778587721

ЦОС «Parasat»

Рабочий тел: 540-884

Семинар для студентов выпускных курсов по подготовке дипломных работ и сертификации

by Зауре Сарынова -

Бітіруші курс студентеріне диплом жұмысын дайындау және сертификаттау бойынша семинар

Семинар для студентов выпускных курсов по подготовке дипломных работ и сертификации

18.03.2021
1
2

ХАБАРЛАНДЫРУ

by Асемгуль Кудайбергенева -

ХАБАРЛАНДЫРУ 

Құрметті студенттер  2020-2021 оқу жылында академиялық қарыздарды жою мақсатында (F, Fx, емтиханға жіберілмеген, оқу жоспарындағы айырмашылық) қосымша семестрге қатысуға  өтініштер ақпан айының 26 – не дейін қабылданатынын хабарлаймыз.

Сұрақтар туындаған  жағдайда факультет деканатына немесе келесі контактілер бойынша хабарласуға болады.

ФЕНиТ Ахметкалиева Алия Жайырбековна. 87773477696    

ФиФИМО  Роман Мейіржан Нурхасымұлы  87472424241

ФЭиП Касымбекова Айдана Боленкановна 87775194527

ФППиК Курметова Балхан Курметовна.К 87088296774

«Parasat» СҚҚО бастығы Мустафина Мергуль Оралбековна 87778587721

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые студенты 2020-2021 учебного года до 26 февраля  принимается прием заявления на ликвидацию академической задолженности (F, Fx, не допуск к сдачи экзамена, разница в учебных планах).

По возникшим вопросом обращаться в деканат или по следующим контактам

ФЕНиТ  Ахметкалиева Алия Жайырбековна. 87773477696

ФиФИМО  Роман Мейіржан Нурхасымұлы  87472424241

ФЭиП  Касымбекова Айдана Боленкановна 87775194527

ФППиК  Курметова Балхан Курметовна.К 87088296774

Начальник СҚҚО «Parasat» Мустафина Мергуль Оралбековна 87778587721

Older topics...